top of page
loplabbet.jpg

Tävlingsinformation

norregardenlogga.png

Skrylle Challenge 7 oktober 2023

Folkes-Biluthyrning-560x200-alpha.png

Björnstorps IF önskar dig välkommen till Skrylle Challenge 2023. Detta är matnyttig information för dig som är anmäld. Allt för att göra det lite enklare inför och under tävlingsdagen.  

Anmälan

Du kan anmäla dig online fram till 60 min innan start! 

Anmäl dig här!

Barnlopp knappt 1km - fri anmälan på plats på loppdagen

13 km 300kr t.o.m sista juni, därefter 375kr t.o.m 1 oktober, därefter 475kr

26 km 400kr t.o.m sista juni, därefter 475kr t.o.m 1 oktober, därefter 575 kr 

På tävlingsdagen kan du även anmäla dig på plats samt utföra namn- eller klassbyte mot en administrativ avgift på 100 kr, förutom klassbyte från 13->26 km som kostar 200 kr. Notera att man på plats enbart kan betala med Swish. 

Transport 

Om ni kommer med bil: Kom i god tid! Loppet lockar många löpare och det kommer att bli trångt på parkeringen. Därför ber vi er att samåka i möjligaste mån och följa våra parkeringsvakters anvisningar. Använd gärna kommentatorsfältet på vår Facebooksida för att komma i kontakt med samåkare, både om du vill ha skjuts eller har plats i bilen. 

Tänk på miljön! Alla som bor på cykelavstånd uppmanas att cykla till Skrylle Challenge. 

 

Nummerlapp och omklädning 

Nummerlappsutdelning: 

Nummerlapp kan hämtas ut hos vår samarbetspartner Löplabbet i Lund, fredagen den 6 oktober kl. 10-18. Löplabbet lämnar 20 % rabatt på ordinarie priser, förutom elektronikprodukter där de lämnar 10% rabatt. 

Nummerlappsutdelning sker även under tävlingsdagen på Skryllegården. Kansliet öppnar kl. 08:30 och nummerlapp kan hämtas ut t.o.m. 30 minuter innan start. Nummerlappen skall bäras väl synlig på bröstet.

Omklädning: Skryllegården från kl 09:00. Visa din nummerlapp istället för entréavgift. 

Toaletter:  Toaletter finns i omklädningsrummen och vid tävlingsområdet, och två "utedass" vid Billebjer (efter 5,2km). 

Väskinlämning: Vi erbjuder väskinlämning. Finns i tävlingscentrum. Dock frånsäger sig Björnstorps IF allt ansvar för eventuella förluster av värdesaker. Ansvaret ligger fortfarande på ägaren.  

Loppet 

Start/mål: Vid Skryllegården. Det kommer att finnas skyltar att ställa upp vid beroende på vilket tempo man tänker hålla. Tidtagning sker digitalt med chip i nummerlappen och startar då du passerar startlinjen. De som repre­sen­terar för­ening ansluten till Skånes Fri­id­rotts­förbund och deltar i Skrylle Challenge 26 km kommer automatiskt med i Spring i Skånes Trailcup 2023. Notera att vi har olika starttider för de som springer 13 km och de som springer 26 km. 

Distans   Starttid   Klasser 

600 m        10:00          Barn upp till 12 år

26 km        10:30          Män, Kvinnor 

13 km        11:00          Män, Kvinnor 

Banan 

Banlängder: Långa banan ca 26 km. Korta banan ca 13,2 km. Banan är uppmätt med GPS.  

Tidtagning: För att utse de främsta placeringarna i respektive klass används bruttotid. Bruttotid är tiden från startskottet till mål. Alla löpare får också nettotid - tiden från passering av startlinjen till mål. Notera att vi inte har separata tävlingsklasser och motionsklasser utan klasserna Män 26 km, Kvinnor 26 km, Män 13 km, Kvinnor 13 km och Barn ca 600 m.

Kilometermarkeringar: Kilometerskyltar finns varje kilometer, röda skyltar med vit siffra.

Löparanvisning: Följ banmarkering - krita, rödvit snitsling, neonfärgade skyltar med pilar och funktionärsanvisningar. De första 1300 meterna kommer att ledas av en förcyklist. Se upp för promenerande vuxna med barn och hundar som kan förekomma. Ha överseende att även andra vistas i spåren. Banan går bitvis på trafikerade vägar så håll extra uppsikt här och lyd funktionärers anvisningar. Det finns rötter och stenar på vissa partier, se till att hålla avstånd till framförvarande för att undvika skador. 

Tänk på att under stora delar av banan så befinner man sig i ett naturreservat. Därför är det självklart att slänga skräp på avsedda platser samt uträtta sina behov på toaletter/bajamajor. 

Ställ upp i startfållan efter vilken fart du planerar att hålla. Det finns skyltar som visar t.ex. 5min/km, 5:30min/km, 6min/km, ...

Vätskekontroller: Finns vid ca 6.4 km, 13.1 km, 16.5 km, 22.6 km samt vid målgång. Vatten, sportdryck, russin och bananer serveras. 

Om något händer under loppet 

Sjukvård: Sjukvårdare kommer att vara på plats. Om olyckan är framme, kontakta närmaste funktionär som kan ringa efter hjälp.    

Brutet lopp: Kontakta någon av våra funktionärer så fort som möjligt och lämna över nummerlapp. Behövs hjälp med transport ordnas givetvis detta. 

När du är i mål 

Priser: Medalj fås vid målgång, silver för 26 km och brons för 13 km. Guldmedalj för de män som klarar 26 km under 2 timmar och de kvinnor som klarar 26 km under 2 timmar och 20 minuter. Priser till de 3 främsta i alla klasser, därutöver utlottade priser (ca 10% av deltagarantal). Priser till alla i barnloppet.

Prisutdelning: Vid Skryllegården, med sikte på kl. 13:00 för både 13 km och 26 km. De utlottade priserna anges på en lista vid målområdet och kan hämtas vid pristältet direkt efter målgång. Glöm inte bort att kolla om just ditt startnummer finns med! 

Servering: Besök gärna vår servering vid Skryllegården. Fika till låga priser! Det kommer även att finnas korv till försäljning. 

Resultat: Anslås vid målområdet snarast möjligt efter målgång samt publiceras på Björnstorps IF:s hemsida www.bjornstorpsif.se efter tävlingens genomförande.  

Deltagande vid Björnstorps IFs arrangemang

Genom anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor samt att bilder och filmer som tas under våra arrangemang kan komma att användas i annonser för kommande arrangemang och på vår hemsida.

Genom anmälan godkänner du att start- och resultatlistor publiceras på Internet. 

Genom anmälan godkänner du att Björnstorps IF får skicka information om framtida tävlings-arrangemang till dig. Dina registrerade uppgifter kommer inte att överlämnas till ”tredje part”, t.ex. Björnstorps IF:s sponsorer.

De deltagare som inte godkänner detta förfarande ombeds att kontakta oss på epost info@bjornstorpsif.se

Övrigt 

Tävlingsledare: Malin Rentner, mobil 070-894 57 75.  

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Friidrottsförbundets regler för långlopp. Varje anmälan är personlig, och får ej överlåtas till annan löpare. Deltagandet sker på egen risk. Tänk på att det kan vara halt på en del ställen om det varit blött och att ojämnheter förekommer i terrängen. Arrangören fritar sig från allt ansvar för uppkommen skada under loppet. 

 

Kontroll att löparna springer full distans kommer att göras utmed banan.

 

Vi hälsar dig välkommen till Skrylle och önskar lycka till! 

Samarbetspartners: Löplabbet i Lund, Norregårdens Fågelfrö, Lendelundens Roots of love och Folkes Biluthyrning.

Transport
Nummerlappar
Omklädning
Loppet
Starttider
Banan
Om...
I mål
Deltagandevillkor
Övrigt
Anmälan
norregardenlogga.png
Löplabbet.png
Folkes-Biluthyrning-560x200-alpha.png
bottom of page